Priser

Mail: urban@bostromstrafikskola.se

Telefon: 0490-159 97


PRISER


Kurser


* Introduktions-

   utbildning/handledar-

   utbildning................450:-


* Risk 1B Personbil.....700:-


* Risk 2 (halkbana).....1900:-


* Teorikurs

   4 x 120 min..............1000:-Paket


* Teoripaket B.............1 750:-

- Körkortsfrågor

- Böcker + vägmärkestest

- Teorikurs 4 x 120 min


* Stora paketet...........12 800:-

- 20 körlektioner á 45 min

- Körkortsfrågor

- Böcker

- Teorikurs 4 x 120 min

- Lån av bil vid körprov inkl.

   uppvärmningslektion

   45 min


* Grundpaketet...........7 900:-

- 12 körlektioner á 45 min

- Körkortsfrågor

- Böcker

- Teorikurs 4 x 120 min


* Lilla paketet..............4300:-

- 5 körlektioner á 45 min

- Körkortsfrågor

- Bok

- Teorikurs 4 x 120 min


* Lektionspaket 5........2 600:-

- 5 körlektioner á 45 min


* Lektionspaket 10......5 200:-

- 10 körlektioner á 45 min


* Stora intensivutbildningen

(2,5 veckor).................17 200:-

- 30 körlektioner

- Körkortsfrågor

- Böcker

- Lån av bil vid körprov inkl.

   uppvärmningslektion

   45 min


* Mellanstora intensiv-

   utbildningen

   (2 veckor)................12 000:-

- 20 körlektioner á 45 min

- Körkortsfrågor

- Böcker

- Lån av bil vid körprov inkl.

   uppvärmningslektion

   45 min


* Lilla intensiv-

   utbildningen

   (1 vecka)...................6 100:-

- 10 körlektioner á 45 min

- Körkortsfrågor

- BöckerSeparata priser


* Körlektion á 45min..540:-


* Individuell teorihjälp

   á 45 min...................400:-


* Körkortsfrågor.........600:-


* Hyra av bil vid körprov

       inkl. uppvärmningslektion

       45 min......................1000:-


* Körbedömning

(för icke inskrivna)......550:-Litteratur


* Körkortsboken B

   (Bil)..........................300:-


* Ljudstöd till körkortsbok

   B (Bil).......................250:-

   (går att hyra för 50:-/vecka)


* Lättläst körkortsbok B

   (Bil)..........................350:-


* Ljudstöd till lättläst

   körkortsbok B (Bil)..250:-

   (går att hyra för 50:-/vecka)


* Körkortsboken A

   (MC)........................200:-


* Körhäftet.................100:-


* Handledarboken.....100:-


Betalning via bankgiro i förskott (enstaka körlektioner kan betalas i samband med lektion) alternativt med kort under kontorstid


Bankgironummer: 852-1981Trafikverkets obligatoriska avgifter


* Körkortstillstånd.....150:-


* Teoretiskt

   kunskapsprov..........325:-


* Körprov B................800:-


* Tillverkning av

   körkortet inkl.foto...230:-
Adress: Allén 3B, 593 36 VästervikCopyright Ⓒ 2016, Boströms trafikskola