Introduktionsutbildning (handledarkurs)

Mail: urban@bostromstrafikskola.se

Telefon: 0490-159 97


Introduktionsutbildning

/handledarutbildningFör att få vara handledare måste du ha fyllt 24 år samt haft körkort i minst fem år (i ett EES-land).


Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan du kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om godkännande som handledare.För att du ska få din ansökan behandlad av transportstyrelsen måste också eleven ha gått en introduktionsutbildning. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen. Den elev som övningskör för behörighet B ska ha en giltig introduktionsutbildning när övningskörning pågår.


Introduktionsutbildningen är giltig i fem år från den dag utbildningen genomfördes.


Om du vill ansöka om att bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och eleven redan har B-körkort, behöver varken du som handledare eller elev gå introduktionsutbildning.


OBS! Giltig legitimation måste medtas för att få gå introduktionsutbildningen!Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:


- Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning


- Hur man planerar och strukturerar övningskörningen


- Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön.En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).


Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.Efter genomförd introduktionsutbildning


Utbildaren rapporterar direkt till Transportstyrelsen att du har gått utbildningen. Du måste själv ansöka om godkännande som handledare hos Transportstyrelsen. Om du har gått introduktionsutbildning före den 17 oktober 2011 kan du själv behöva bifoga ett utbildningsintyg.


Källa: Körkortsportalen.seHär kan du ansöka om handledarskap!


Adress: Allén 3B, 593 36 VästervikCopyright Ⓒ 2016, Boströms trafikskola